אגס

רפקור היא הבית של האגס הישראלי. בהיותה בית הקרור הראשון בארץ שהצליח לפתח ידע לקרור מבוקר של אגס, רפקור אחראית לכך שניתן לקבל אגס איכותי לאורך כל השנה.
אגס הוא מהפירות היותר מסובכים לגידול, בעיקר בגלל מחלות מיוחדות לגידול זה. מגדלי האגס של רפקור מלווים על ידי צוות מומחים לגידול זה, המאפשרים להם להגיע לתוצאות אגרוטכניות טובות, ולקטוף פרי איכותי במצב ובמועד אופטימלים לשיווק או לקרור.
הליווי מתחיל בהדרכה לאורך הגידול, ולקראת הקטיף נלקחים מדגמים של פירות, כדי לקבוע את מועדי הקטיף, תוך תיאום עם המגדל.
המומחיות הזו,וההתמחות בשיווק האגס, מביאות לכך שמגדלי רפקור משיגים את המחירים הטובים ביותר בשוק.