חקלאות ידידותית

חברת רפקור פועלת מזה שנים רבות תחת תקן איזו 2000 הישראלי, ותחת התקן האירופי המחמיר לפירות  "יורוגפ".

שני התקנים האלה, ובמיוחד "יורוגפ" מחייבים את המפעל, ובמיוחד את כל אחד ואחד מהחקלאים לעמוד בהוראות מחמירות ומתעדכנות של שימוש בחמרים ובטכניקות המפחיתים  מאד את הפגיעה באיכות הסביבה, ומורידים בהרבה את כמות הריסוסים כדי להפחית את כמות הכימיקלים ורעילותם.

במלחמה בחלק מהמזיקים חל שינוי דרסטי בשנים האחרונות, כאשר במקום לרסס רעל נגד חרקים, משתמשים במלכודות פרומונים המונעות מפגש של החרקים הזכרים עם הנקבות, ובכך מונעים את נזקי החרקים ללא צורך בריסוס.כל החומרים שבהם מותר להשתמש במטעים הם לפי רישוי לפי שני התקנים הנ"ל,והרשימה מתעדכנת כל הזמן תוך הפחתה משמעותית של חמרים העלולים להזיק לצרכנים או לחקלאים עצמם.

המלחמה בזבוב הפירות שכללה פעם ריסוסים מהאויר, עברה כולה לשימוש בפתיון לא רעיל.

כל החקלאים ברפקור נדרשים לנהל יומן ריסוסים ולהעבירו למפעל לבדיקה עם עמדו בתקן.בבדיקות אקראיות שמנהלות רשתות השיווק ומשרד החקלאות לא נמצאה מעולם כל חריגה מהתקן בתוצרת רפקור.

יש לציין שהתקן מתייחס גם לפעילות העלולה לפגוע באיכות הסביבה ובאיכות מי התהום.כך למשל הוצאו חלק מקוטלי העשבים מהרשימה בשל חשש לשארתיות.גם מיכלי הדשן מוגנים מפני דליפה העלולה לסכן את מי התהום.

החקלאים משתתפים ברצון במאמץ הזה , שנועד להגן גם על צרכני הפירות וגם עליהם עצמם ועל איכות הסביבה המידית שלהם.