קיווי

קיווי אינו גידול אופיני לאזור ראש-פנה, אך מספר מגדלים בגליל המערבי העדיפו להביא את הפרי שלהם לטיפול ושיווק ע"י רפקור, כך שרפקור מהוה כיום פלח משמעותי משוק הקיווי בארץ.
הפרי המגיע למפעל מועבר לקירור מבוקר, ומגיע לשוק לאורך תקופה ארוכה,מאוקטובר עד אפריל, במצב אופטימלי לאכילה.
גם כאן המפעל הסתגל לצרכי המגדלים, הכניס ציוד מתאים לטיפול בפרי הקיווי, ופיתח ידע לקרור מבוקר שלו, שמאפשר פיזור השיווק על פני עונה ארוכה.