שירותי רפקור

רפקור מספקת שירותי מיון קרור ושיווק גם למגדלים שאינם נמנים על הבעלים.
מדיניות המפעל היא שטיב הפרי הוא הקובע את הטיפול בו, ללא קשר מי המגדל. כך הוראות המיון וההכנסה לקירור מתייחסות לבקרת הטיב המתבצעת בכניסה למפעל, וההכנסה לחדרי הקרור היא לפי טיב הפרי.
הליווי של החברה מתחיל במטע, ע"י יחידת שירות השדה של רפקור, העוקבת אחרי כל חלקה עוד במהלך הגידול, תוך קשר עם מדריכי הגידול והגנת הצומח שהם מהוים חלק קבוע מצוות קבלת ההחלטות וההנחיות למגדלים. מדי תקופה נערכים כנסי עידכון לכל המשתמשים בשירותי רפקור, לקבלת הנחיות ועדכונים בתחום הגידול.
הקטיף נעשה בתיאום מוחלט בין החקלאי למפעל, לפי בדיקות של צוות שירות השדה.
קיים גם קשר רציף בין השיווק לשירות השדה, כך שניתן לעדכן את החקלאים בצרכי השוק ממש מיום ליום, איך לקטוף (גודל, צבע), ולעיתים איך לארוז בשטח.
השוק מכיר היטב את אופן הטיפול של רפקור בפרי ואת ביקורת הטיב, מה שמביא למגדלים בדרך כלל תמורה טובה יותר בתוך התחרות הקשה בשוק.
מערכת המחשב של רפקור, הפתוחה לכל לקוחותיה לגישה מהמחשב הביתי, מספקת מידע מעודכן לכל חקלאי מה קורה לפרי שלו עד לאותו יום, כולל תנועות של הפרי ונתונים מעודכנים על המכירות.
מערכת המיחשוב של רפקור מתנהלת בשקיפות מלאה מול כל המגדלים.
רפקור אינה מנהלת התחשבנות של "פול".כל מגדל מקבל את התמורה של הפרי שלו בלבד, ללא "ועדה מסדרת" או כל התחשבנות אחרת. עם זאת בסיכומי העונה לכל גידול, רואה כל מגדל מה מקומו במחירים ביחס לממוצע של המפעל בכל גודל/סוג של פרי.
כל המשתמשים בשירותי רפקור, מקומיים ואחרים, עושים זאת מתוך ידיעה שהתמורה שהמפעל משיג עבור הפרי שהוא משווק, היא המכסימלית.